យុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ឆ្នេរខេត្តកោះកុង

ចក្ខុវិស័យ៖ ប្រែក្លាយ ខេត្តកោះកុង ឱ្យទៅជាទីក្រុងបៃតង ឆ្នេរស្អាត សមុទ្រខៀវស្រងាត់ ដែលសំបូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវចម្រុះ ដើម្បីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន។ បេសកកម្ម៖ ជំរុញឱ្យមានកា … បន្ត​ការ​អាន យុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ឆ្នេរខេត្តកោះកុង