រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូល ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត (២០២០-២០២៤)

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូល ជាមួយ និងមន្ទីរដែនដី និងនគរូបនីយកម្ម មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុវជន និងយុវនីតិសម្បទា មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ សាខាធនាគារខេត្ត ស្នងការនគរបាលខេត្ត កងរាជអាវុធហត្ថខេត្ត ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត (២០២០-២០២៤)

អត្ថបទទាក់ទង