រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ពិធីចាប់ប៉ុស្តិ៍បម្រើការងារ ដល់គ្រូបង្រៀនទើបចេញថ្មី ចំនួន ៩៦ នាក់ ទូទាំងខេត្តកោះកុង

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីចាប់ប៉ុស្តិ៍បម្រើការងារ ដល់គ្រូបង្រៀនទើបចេញថ្មី ក្នុងនោះមានគ្រូបឋម ចំនួន ៤៥ នាក់ គ្រូមត្តេយ្យ ចំនួន ៥ នាក់ គ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ចំនួន ២១ នាក់ និងគ្រូមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំនួន ២៥ នាក់ សរុបចំនួន ៩៦ នាក់ ស្រ្តីចំនួន ២២ នាក់

អត្ថបទទាក់ទង