រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាគណៈកម្មាធិការនៃគម្រោងសាលាពហុភាសាឆ្លងដែន

លោក សុខ វីន តំណាងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តបានដឹកនាំ សហការី ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ គណៈកម្មាធិការនៃគម្រោងសាលាពហុភាសាឆ្លងដែន នៅសណ្ឋាគារ Annon ខេត្តកោះកុង។(ដោយ លឹម ហ្វាស៊ី)

អត្ថបទទាក់ទង