រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប្រជុំពិភាក្សាក្នុងការរៀបចំផែនការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ លើវិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត បានប្រជុំពិភាក្សា ស្ដីពីផែនការទប់ស្កាត់ នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ លើវិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាមួយនឹងការិយាល័យជំនាញរបស់មន្ទីរ ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី នាក់ សង អនុប្រធានមន្ទីរ។ ដោយ លឹម ហ្វាស៊ី

អត្ថបទទាក់ទង