រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ក្នុងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់សេវាសុខាភិបាលឯកជនអត់ច្បាប់ដែលកើតមាន នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មការលុបបំបាត់ឱសថក្លែងក្លាយ និងសេវាសុខាភិបាលខុសច្បាប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រខេត្តកោះកុង បាន រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ក្នុងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់សេវាសុខាភិបាលឯកជនអត់ច្បាប់ដែលកើតមាន នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង