រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ចុះពិនិត្យ លើការអនុវត្តការងារកន្លងមកលើកិច្ចការការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន របស់ឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង

លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង បានផ្តល់កិច្ចសហការ ដល់លោក ពេជ្រ បញ្ញាវុធ ប្រធានការិយាល័យស្ថិតិ និងអត្រានុកូលដ្ឋាន សាលាខេត្តកោះកុង លោក សេង ហាក់ មន្រ្តីទទួលបន្ទុកការងារ អត្រានុកូលដ្ឋានស្រុក បានចុះពិនិត្យ លើការអនុវត្តការងារកន្លងមកលើកិច្ចការការងារអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់ឃុំ នៅសាលាឃុំត្រពាំងរូង

អត្ថបទទាក់ទង