រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ជំនួប រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ជាមួយប្រតិភូវិនិយោគិន មកពីខេត្តណានជីង ប្រទេសចិន ដេីម្បីសិក្សាសក្តានុពលរបស់ខេត្តកោះកុង

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងជំនួប រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ជាមួយប្រតិភូវិនិយោគិន មកពីខេត្តណានជីង ប្រទេសចិន ដេីម្បីសិក្សាសក្តានុពលរបស់ខេត្តកោះកុង ជាពិសេសវិស័យអប់រំ

អត្ថបទទាក់ទង