រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងរដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ ចូលរួមចំណែកជាថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្ត ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩

បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងរដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ ចូលរួមចំណែកជាថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្ត ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង