រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក យក់ សង្វាតប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុងបានដឹកនាំក្រុមអធិការកិច្ចការងារមន្ទីរចុះផ្សព្វផ្សាយប្រកាស សេចក្តីណែនាំ និងសេចក្តីជូនដំណឹងដល់រោងចក្រ

លោក យក់ សង្វាត ប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុងបានដឹកនាំមន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារចុះផ្សព្វផ្សាយ៖

១. ប្រកាសលេខ៤២៩/២០ស្តីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ

២. ប្រកាសលេខ៤៣០/២០ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ។

៣. សេចក្តីណែនាំលេខ០៤២/១៩ និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០០៣/២១ ស្ដីពីការបើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ ២០១៩ និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ រោងចក្រ សហគ្រាស ផ្នែកកម្មន្ដសាល ដើម្បីជំរុញឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសបន្តបើកប្រាក់អតីតភាពការងារជូនដល់កម្មករនិយោជិតសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១នេះ។

កិច្ចផ្សព្វផ្សាយនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងដោយមានការចូលរួមពីតំណាងនាយករោងចក្រចំនួន០៥ រួមមាន៖ រោងចក្រខេខេអិន រោងចក្រមីកាសា រោងចក្រយ៉ាហ្សាគិ រោងចក្រហាណា រោងចក្រ៩៩អ៊ឹម ប្រ៊យឌើរី។

អត្ថបទទាក់ទង