រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាតៃក្រោម មេភូមិ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ បានសហការគ្នាធ្វើអនាម័យ បរិស្ថាន នៅលើស្ពាន និងក្រោមស្ពានតាតៃក្រោម ក្នុងស្រុកកោះកុង

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាតៃក្រោម មេភូមិ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ បានសហការគ្នាធ្វើអនាម័យ បរិស្ថាន នៅលើស្ពាន និងក្រោមស្ពានតាតៃក្រោម ក្នុងស្រុកកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង