រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសំណើសុំជួយអន្តរាគមន៍កុំឱ្យលោកអភិបាលស្រុកថ្មបាំងដកហូតដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២ ទៅឱ្យអ្នកកាន់កាប់ជំនួស ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិគគីរជ្រុំ ឃុំឬស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីសំណើសុំជួយអន្តរាគមន៍កុំឱ្យលោកអភិបាលស្រុកថ្មបាំងដកហូតដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២ ទៅឱ្យអ្នកកាន់កាប់ជំនួស ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិគគីរជ្រុំ ឃុំឬស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង។

អត្ថបទទាក់ទង