រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះឈ្មោះស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាកសាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះឈ្មោះស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាកសាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព: ប៊ួ សុភា

អត្ថបទទាក់ទង