រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង និងសហការី បានអញ្ជើញបានពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះជូនមន្ត្រីរាជការ ដែលខកខានចាក់វ៉ាក់សាំង

លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង និងសហការី បានអញ្ជើញពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះជូនមន្ត្រីរាជការ ដែលខកខានចាក់វ៉ាក់សាំង។

អត្ថបទទាក់ទង