រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការចេញ ចូល និងបើកឱ្យដំណើរការតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នានានៅទូទាំងខេត្តកោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការចេញ ចូល និងបើកឱ្យដំណើរការតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នានានៅទូទាំងខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង