រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្តីពីការបើកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនចំពោះអ្នកមិនទាន់បានទទួលការចាក់ដូសទី២

សេចក្តីជូនដំណឹង
របស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្តីពីការបើកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនចំពោះអ្នកមិនទាន់បានទទួលការចាក់ដូសទី២

អត្ថបទទាក់ទង