រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអភិបាលស្តីទីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីនីតិវិធី នៃការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល លើយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកទាំង ៦(ប្រាំមួយ) ក្នុងខេត្តកោះកុង

លោក ផៃធូន ផ្លាមកេសន អភិបាលស្តីទីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីនីតិវិធី នៃការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល លើយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកទាំង ៦(ប្រាំមួយ) ដោយមានការចូលរួម ពីប្រធានមន្ទីរ ទាំង ១០ វិស័យ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ចំនួន ៧២ នាក់ ស្ត្រី ១៣ នាក់។

លោកអភិបាលខេត្តស្តីទី បានលើកឡើងថា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាល លើយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយថ្នាក់ស្រុក ជាមួយនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅការណែនាំរបស់ថ្នាក់ជាតិ និងបានឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន សូមឱ្យស្រុកទាំងអស់ ចាប់ផ្ដើមដំណើរការទទួល ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីពេលនេះតទៅ។ យន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ ត្រូវតែធ្វើការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើកិច្ចដំណើរការ នៃការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាល ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយការប្រមូលចំណូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ និងសេចក្តីណែនាំនានា។

អត្ថបទទាក់ទង