រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកមិនឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តែមានករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០១ នាក់

ខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកមិនឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តែមានករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០១ នាក់

អត្ថបទទាក់ទង