រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារ ដើម្បីរៀបចំទិន្នន័យ សម្រាប់ធ្វើផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកម្មករ កម្មការិនី និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារ ដើម្បីរៀបចំទិន្នន័យ សម្រាប់ធ្វើផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកម្មករ កម្មការិនី និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង