រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន KKN និងមន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យក្រណាត់ ចំនួន ៧៦,១៦៩ គីឡូក្រាម នៅក្រុមហ៊ុន KKN

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន KKN និងមន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យក្រណាត់ ចំនួន ៧៦,១៦៩ គីឡូក្រាម នៅក្រុមហ៊ុន KKN។

អត្ថបទទាក់ទង