រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង សូមបញ្ជាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទាក់ទងនឹងការវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មានភាពងាយស្រួល៖+សូមថតចម្លង ទំរង់នេះរួចបំពេញ ឱ្យបានរួចរាល់ មុនពេលទៅចាក់វ៉ាក់សាំង (១ច្បាប់) +សូមថតចម្លង អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬសំបុត្រកំណើត​ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬឆាយា (១ច្បាប់) +រូបថត ៤គុណ ៦ (១សន្លឹក)

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង សូមបញ្ជាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទាក់ទងនឹងការវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មានភាពងាយស្រួល៖
+សូមថតចម្លង ទំរង់នេះរួចបំពេញ ឱ្យបានរួចរាល់ មុនពេលទៅចាក់វ៉ាក់សាំង (១ច្បាប់)
+សូមថតចម្លង អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬសំបុត្រកំណើត​ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬឆាយា (១ច្បាប់)
+រូបថត ៤គុណ ៦ (១សន្លឹក)

សូមអរគុណ​ !​ !​ !

អត្ថបទទាក់ទង