រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៊ុន លើត រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក និងមន្ទីរ អង្គភាព ដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៊ុន លើត រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក និងមន្ទីរ អង្គភាព ដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម នាយឧត្ដមសេនីយ៍ បានគូសបញ្ជាក់ ជូនអាជ្ញាធរស្រុក និងមន្ទីរ អង្គភាព កិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះ ដើម្បីពិភាក្សាឱ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀត អំពីដំណើរការ នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំង ៥ ស្រុក ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ :
១-ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋអាយុ១៨ ឆ្នាំងឡើង ដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង
២-ការកំណត់ និងរៀបចំទីតាំងជាក់លាក់ដើម្បីដំរការចាក់វ៉ាក់សាំង
៣-បំពាក់ឧបករណ៍ និងសម្ភារនៅទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង
៤-ការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅទីតាំងចាក់
៥-ការកំណត់ពេលវេលា និងរយៈពេល នៃដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង
៦-ការត្រៀមលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ របស់ឃុំ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានឯកសារ៕

អត្ថបទទាក់ទង