រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារបានចុះពិនិត្យមើលដំណើរបង្រៀន និងរៀននៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង និងពិនិត្យស្ថានភាពបរិស្ថាន អនាម័យ ក្នុងថ្នាក់រៀន និងសាលារៀន

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារបានចុះពិនិត្យមើលដំណើរបង្រៀន និងរៀននៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង និងពិនិត្យស្ថានភាពបរិស្ថាន អនាម័យ ក្នុងថ្នាក់រៀន និងសាលារៀន ក្នុងនោះបានបានរៀបចំយន្តការថ្មី ក្នុងការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងថ្នាក់រៀន ក្រុមការងារបានជួបជាមួយអាណាព្យាបាលសិស្ស ដែលរៀនខ្សោយ( មិនបានមកប្រឡង)ចំនួន៣នាក់ មកណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យា ដើម្បីនិងធានាថាកូនរបស់ត្រូវមករៀនបានទៀងទាត់ប្រឹងរៀនឲ្យទាន់គេមិនអវត្តមាននិងធ្វើអ្វីខុសនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលា។

អត្ថបទទាក់ទង