រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារកសាងទីលានផ្នូរយុទ្ធខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណ លោកវរៈសេនីយ៏ត្រី នួន ពន្លក និងលោកស្រី បានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា ២៥០$ ដើម្បីកសាងទីលានផ្នូរសពយុទ្ធជន ខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារកសាងទីលានផ្នូរយុទ្ធខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណ លោកវរៈសេនីយ៏ត្រី នួន ពន្លក និងលោកស្រី បានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា ២៥០$ ដើម្បីកសាងទីលានផ្នូរសពយុទ្ធជន ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង