រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ម្ចាស់ហាងរដ្ឋាប្តូរប្រាក់ (ប៉ូឡូ) និងក្រុមគ្រួសារ ដែលបានឧបត្ថម្ភធុងរួម និងអុកស៊ីសែន ចំនួន៣ធុង លោកស្រី អៀ អូន និងក្រុមគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភធុងរួម និងអុកស៊ីសែន ចំនួន៣ធុង និង លោកស្រី ហេង សុខា ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ បានឧបត្ថម្ភធុងរួម និងអុកស៊ីសែន ចំនួន១ធុង

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ម្ចាស់ហាងរដ្ឋាប្តូរប្រាក់ (ប៉ូឡូ) និងក្រុមគ្រួសារ ដែលបានឧបត្ថម្ភធុងរួម និងអុកស៊ីសែន ចំនួន៣ធុង លោកស្រី អៀ អូន និងក្រុមគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភធុងរួម និងអុកស៊ីសែន ចំនួន៣ធុង និង លោកស្រី ហេង សុខា ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ បានឧបត្ថម្ភធុងរួម និងអុកស៊ីសែន ចំនួន១ធុង ដល់មន្ទីរពេទ្យ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺកូវី១៩ ក្នុងកាល:ទេស: ដែលមន្ទីរពេទ្យ កំពុងមានការតម្រូវការប្រើប្រាស់អុកស៊ីសែនច្រើន និងមានការមមាញឹកក្នុងបេសកកម្ម ការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាច្រើននាក់ និងក្នុងការស្រាវជ្រាវ ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដល់មន្ត្រី បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកជំងឺផ្សេងៗក្នុងមន្ទីរពេទ្យ៕

អត្ថបទទាក់ទង