រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោកស្រី ណៃ ធារី ហៅកញ្ញាសណ្តែកដី និងក្រុមគ្រួសារ តាមរយ:លោកស្រី ណៃ ស៊ីថាច បានឧបត្ថម្ភ ម្អូបបាយប្រអប់ ចំនួន ៥០ប្រអប់ និងទឹកសណ្តែកចំនួន៥០ដប ដល់មន្ទីរពេទ្យ

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោកស្រី ណៃ ធារី ហៅកញ្ញាសណ្តែកដី និងក្រុមគ្រួសារ តាមរយ:លោកស្រី ណៃ ស៊ីថាច បានឧបត្ថម្ភ ម្អូបបាយប្រអប់ ចំនួន ៥០ប្រអប់ និងទឹកសណ្តែកចំនួន៥០ដប ដល់មន្ទីរពេទ្យ សម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងកាល:ទេស: ដែលមន្ទីរពេទ្យកំពុងមានការមមាញឹកក្នុងបេសកកម្ម ការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាច្រើននាក់ និងក្នុងការស្រាវជ្រាវ ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដល់មន្ត្រី បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកជំងឺផ្សេងៗក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

អត្ថបទទាក់ទង