រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាសះស្បើយ អនុញ្ញាតឱ្យចេញពីសម្រាកព្យាបាល ត្រូវបន្តចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ នៅផ្ទះរបស់គាត់ សូមថែរក្សាសុខភាព អនុវត្ត ៣កុំ ៣ការពារ

អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាសះស្បើយ អនុញ្ញាតឱ្យចេញពីសម្រាកព្យាបាល ត្រូវបន្តចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ នៅផ្ទះរបស់គាត់ សូមថែរក្សាសុខភាព អនុវត្ត ៣កុំ ៣ការពារ

អត្ថបទទាក់ទង