រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ឧទ្ទេស ដែលបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យ រាជធានីភ្នំពេញ បានចុះចែកសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្ស និងថវិកាមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើរបងបន្ថែមមនៅសាលាឧបសម្ព័ន្ធ ប្រកាំ ក្នុងស្រុកស្រែអំបិល

លោក ឯវ សុភក្ត្រា អនុប្រធានការិយាល័យ បឋមសិក្សា តំណាងឲ្យលោកប្រធានមន្ទីរ បានជួបជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ឧទ្ទេស ដែលបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យ រាជធានីភ្នំពេញ បានចុះចែកសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្ស និងថវិកាមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើរបងបន្ថែមមនៅសាលាឧបសម្ព័ន្ធ ប្រកាំ ក្នុងស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង