រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី វ៉ែន សារុន និងគ្រួសារ ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ កោះកុងសែនសុខ បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៤០ ម៉ឺនរៀល ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង

លោកស្រី វ៉ែន សារុន និងគ្រួសារ ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ កោះកុងសែនសុខ បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៤០ ម៉ឺនរៀល ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចាត់ចែងប្រើប្រាស់ក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង