រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

អាម៉ា តាំង កុលាបកោះកុង ឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន ៣០ យួរ និងមីមួយកេសធំ ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង

អាម៉ា តាំង កុលាបកោះកុង ឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន ៣០ យួរ និងមីមួយកេសធំ ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចាត់ចែងប្រើប្រាស់ក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង