រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្ត​កោះកុង​ បានទទួល​អំណោយពីឯកឧត្តម ប៊ុន បៀវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោកជំទាវ បានឧបត្ថម្ភ បំពង់អុកសុីសែន ចំនួន ២ បំពង់

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្ត​កោះកុង​ បានទទួល​អំណោយពីឯកឧត្តម ប៊ុន បៀវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោកជំទាវ បានឧបត្ថម្ភ បំពង់អុកសុីសែន ចំនួន ២ បំពង់ ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ដើម្បីចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង