រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកជំទាវ គឹម ញ៉ យន្តមីន ឧបត្ថម្ភ ធុង និងក្បាល អុកស៊ីហ្សែន ចំនួន ១០ ឈុត ដល់ មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សម្រាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

លោកជំទាវ គឹម ញ៉ យន្តមីន ឧបត្ថម្ភ ធុង និងក្បាល អុកស៊ីហ្សែន ចំនួន ១០ ឈុត ដល់ មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សម្រាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង