រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប៉ុស្តិ៍សុខភាព បានពិនិត្យ វាស់កំដៅលើប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃនៅតាមផ្ទះ សរុបចំនួន ០៤នាក់ ស្រី ០៣នាក់

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយប្រស់ ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប៉ុស្តិ៍សុខភាព បានសហការជាមួយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ចុះពិនិត្យ វាស់កំដៅលើប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃនៅតាមផ្ទះ សរុបចំនួន ០៤នាក់ ស្រី ០៣នាក់ និងមិនមានអ្នកធ្វើចត្តាឡីស័ក ថ្មីទេ ។

ប្រភព: សន សេង

អត្ថបទទាក់ទង