រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក ZHAO WENSHENG នាយកក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនី តាតៃ (Cambodia Tatai Hydropower- Co.,Ltd.) ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនូវម៉ាសចំនួន ០៨ កេសធំ និងទឹកអាល់កុល ចំនួន ០៨ កាន ប្រគល់ ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនិងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក ZHAO WENSHENG នាយកក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនី តាតៃ (Cambodia Tatai Hydropower- Co.,Ltd.) ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនូវម៉ាសចំនួន ០៨ កេសធំ និងទឹកអាល់កុល ចំនួន ០៨ កាន ប្រគល់ ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនិងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង