រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម ដុំ យុហៀន សមាជិករដ្ឋសភា និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកោះកុង និងលោកជំទាវ សួស បូណាតា បានឧបត្ថម្ភ ធុង និងក្បាល អុកស៊ីហ្សែន ចំនួន ១០ ឈុត ដល់ មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សម្រាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម ដុំ យុហៀន សមាជិករដ្ឋសភា និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកោះកុង និងលោកជំទាវ សួស បូណាតា បានឧបត្ថម្ភ ធុង និងក្បាល អុកស៊ីហ្សែន ចំនួន ១០ ឈុត ដល់ មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សម្រាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង