រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០១នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នាថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០១នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នាថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង