រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សកម្មភាពភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង