រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ថែ ថេ និងភរិយា សែម ធីតា ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៤០០,០០០ រៀល ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

លោក ថែ ថេ និងភរិយា សែម ធីតា ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៤០០,០០០ រៀល ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង