រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម ចេង ប៊ុនលី ទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃ បានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ១,០០០,០០០ រៀល ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង

ឯកឧត្តម ចេង ប៊ុនលី ទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃ បានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ១,០០០,០០០ រៀល ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង