រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម លោកតា រ៉ុង លាងឆាយ និងភរិយា ឧបត្ថម្ភអុកស៊ីសែនចំនួន ០១ធុង លោកស្រី ស្រេង មួយហៀង និង ស្វាមី ឧបត្ថម្ភអុកស៊ីសែនចំនួន ០១ធុង លោកស្រី លាង វ៉េង និងស្វាមី ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីសែនចំនួន ០២ធុង លោកស្រី លាង អ៉ី និងស្វាមី ឧបត្ថម្ភអុកស៊ីសែនចំនួន ០២ធុង ព្រមទាំង លោកស្រី ឆាយ សុវណ្ណារី និងស្វាមី ឧបត្ថម្ភអុកស៊ីសែនចំនួន ០១ធុង

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម លោកតា រ៉ុង លាងឆាយ និងភរិយា ឧបត្ថម្ភអុកស៊ីសែនចំនួន ០១ធុង លោកស្រី ស្រេង មួយហៀង និង ស្វាមី ឧបត្ថម្ភអុកស៊ីសែនចំនួន ០១ធុង លោកស្រី លាង វ៉េង និងស្វាមី ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីសែនចំនួន ០២ធុង លោកស្រី លាង អ៉ី និងស្វាមី ឧបត្ថម្ភអុកស៊ីសែនចំនួន ០២ធុង ព្រមទាំង លោកស្រី ឆាយ សុវណ្ណារី និងស្វាមី ឧបត្ថម្ភអុកស៊ីសែនចំនួន ០១ធុង ដល់មន្ទីរពេទ្យ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ការសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ ជាពិសេសអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលកំពុង សម្រាក ព្យាបាលជាច្រើននាក់។

អត្ថបទទាក់ទង