រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អ្នកគ្រូពេទ្យ រឿន រស្មី (បន្ទប់ថែទាំ រស្មីច័ន្ទ) ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ ក្រូចពោធ៍សាត់ និងស្ករបៀម ចំនួន ៧២ កញ្ចប់ ​ដល់អ្នកជំងឺ COVID-19 និង ថវិកាចំនួន ២០០,០០០ រៀល ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាល សាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី នៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អ្នកគ្រូពេទ្យ រឿន រស្មី (បន្ទប់ថែទាំ រស្មីច័ន្ទ) ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ ក្រូចពោធ៍សាត់ និងស្ករបៀម ចំនួន ៧២ កញ្ចប់ ​ដល់អ្នកជំងឺ COVID-19 និង ថវិកាចំនួន ២០០,០០០ រៀល ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាល សាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី នៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

អត្ថបទទាក់ទង