រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ បងស្រី ជា សុផាន់នី (ហៅ អាញ៉ាញ់ ភូមិ៤) ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ ទឹកសណ្តែក នំ ចាហួយ ចំនួន ១៨ កញ្ចប់ ដល់កុមារ ដែលជាអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាល នៅសាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ បងស្រី ជា សុផាន់នី (ហៅ អាញ៉ាញ់ ភូមិ៤) ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ ទឹកសណ្តែក នំ ចាហួយ ចំនួន ១៨ កញ្ចប់ ដល់កុមារ ដែលជាអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាល នៅសាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង