រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

អុី អូន លក់ផ្លែឈើតូបលេខ៣៩ បានជួយឧបត្ថម្ភ ផ្លែសាវម៉ាវ ចំនួន២០គីឡូក្រាម ផ្លែប្លង់កង់៤៥គីឡូក្រាម ផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ ៤៩គីឡូក្រាម ដល់មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវិដ-១៩ កម្រិតស្រាល​ វិទ្យាល័យកោះកុង ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អុី អូន លក់ផ្លែឈើតូបលេខ៣៩ បានជួយឧបត្ថម្ភ ផ្លែសាវម៉ាវចំនួន២០គីឡូក្រាម ផ្លែប្លង់កង់៤៥គីឡូក្រាម ផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ ៤៩គីឡូក្រាម ដល់មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវិដ-១៩ កម្រិតស្រាល​ វិទ្យាល័យកោះកុង ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង