រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ហាងឆ្នេរកោះប៉ោ ឧបត្ថម្ភ ទឹកសុទ្ធ​ ២០ កកេស ទឹកក្រូច ៥ កេស​ ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

ហាងឆ្នេរកោះប៉ោ ឧបត្ថម្ភ ទឹកសុទ្ធ​ ២០ កកេស ទឹកក្រូច ៥ កេស​ ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង