រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ស៊ីន ម៉ាដា និងស្វាមី បានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥០០ ដុល្លារ ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង

លោកស្រី ស៊ីន ម៉ាដា និងស្វាមី បានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥០០ ដុល្លារ ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង