រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក យឹន ម៉េង និង លោក កៅ វង់ បានឧបត្ថម្ភ បបរ (ជូនដល់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ូលីស នឹងក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលកូវីដ-១៩ ទាំងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល នឹងនៅមណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យស្រែអំបិល) *ចំពោះបបរ លោក យឹន ម៉េង នឹងលោក កៅ វង់ ឧបត្ថម្ភចំនួនសរុប ២៥០ចាន ក្នុងថ្ងៃទី២

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក យឹន ម៉េង និង លោក កៅ វង់ បានឧបត្ថម្ភ បបរ (ជូនដល់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ូលីស នឹងក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលកូវីដ-១៩ ទាំងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល នឹងនៅមណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យស្រែអំបិល) *ចំពោះបបរ លោក យឹន ម៉េង នឹងលោក កៅ វង់ ឧបត្ថម្ភចំនួនសរុប ២៥០ចាន ក្នុងថ្ងៃទី២។

អត្ថបទទាក់ទង