រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក លី វឌ្ឍនា និងលោកស្រី ហាប់ សុម៉ាលី បានឧបត្ថម្ភឧស្ម័ន ០២ ធុង ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

លោក លី វឌ្ឍនា និងលោកស្រី ហាប់ សុម៉ាលី បានឧបត្ថម្ភឧស្ម័ន ០២ ធុង ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង