រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងអាជីវករ បានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា ដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ ក្នុងកាល:ទេស: ដែលមន្ទីរពេទ្យកំពុងមានការមមាញឹកក្នុងបេសកកម្ម ក្នុងការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាច្រើននាក់ និងក្នុងការស្រាវជ្រាវ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដល់មន្ត្រី បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកជំងឺផ្សេងៗក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ
១. លោក យូ មី និងក្រុមគ្រួសារ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៥២០,០០០ រៀល
២. លោកស្រី ពិន រ៉ាវី អាជីវករលក់ដូរគ្រឿងបន្លាស់ហុងដាគ្រប់ប្រភេទ ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤០០,០០០ រៀល
៣. លោកស្រី ចេង ឪ អាជីវករលក់ដូរគ្រឿងសំណង់គ្រប់ប្រភេទ ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ២២៥,០០០ រៀល
៤. លោកស្រី នៅ សុភា អាជីវកម្មឡានដឹកដី ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៩០០,០០០ រៀល
៥. លោកស្រី សិរិ ផន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៩០,០០០ រៀល
៦. លោកស្រី ផៃ យ៉ាត់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៩០,០០០ រៀល
៧. លោកស្រី កង សាមឌី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៩០,០០០ រៀល
៨. លោកស្រី នៅ សុគន្ធី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៩០,០០០ រៀល
៩. លោក ឃួន កេង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៩០,០០០ រៀល
១០. លោក សុប ហ៊ូរសេន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥,០០០ រៀល
១១. លោក សុប ហ្សានី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥,០០០ រៀល
១២. លោក តូង ខេង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥,០០០ រៀល
១៣. លោក មួង សាយ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥,០០០ រៀល
១៤. លោក ព្រំ សម្បត្តិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥,០០០ រៀល
១៥. លោក អាត់ សុភាព សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥,០០០ រៀល
១៦. លោក អេង រ៉ាន់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥,០០០ រៀល
ដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ ក្នុងកាល:ទេស: ដែលមន្ទីរពេទ្យកំពុងមានការមមាញឹកក្នុងបេសកកម្ម ក្នុងការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាច្រើននាក់ និងក្នុងការស្រាវជ្រាវ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដល់មន្ត្រី បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកជំងឺផ្សេងៗក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

អត្ថបទទាក់ទង