រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោកនាយកអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សាខាខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងលោក លោកស្រីដែលជាបុគ្គលិក ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ដែលបានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភថវិកាសរុបចំនួន៣៥០$ (បីរយហាសិបដុល្លារ) ដល់មន្ទីរពេទ្យ

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោកនាយកអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សាខាខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងលោក លោកស្រីដែលជាបុគ្គលិក ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ដែលបានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភថវិកាសរុបចំនួន៣៥០$ (បីរយហាសិបដុល្លារ) ដល់មន្ទីរពេទ្យ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទិញសម្ភារ: បរិក្ខារមួយចំនួនតាមការចាំបាច់ជាពិសេសលើការរៀបចំប្រព័ន្ធអុកស៊ីសែនសង្គ្រោះអ្នកជំងឺនៅអគារព្យាបាលជំងឺកូវីដ ក្នុងកាល:ទេស: ដែលមន្ទីរពេទ្យកំពុងមានការមមាញឹកក្នុងបេសកកម្ម ក្នុងការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាច្រើននាក់ និងក្នុងការស្រាវជ្រាវ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដល់មន្ត្រី បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកជំងឺផ្សេងៗក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

អត្ថបទទាក់ទង