រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ សាលាបឋមសិក្សាស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ១-លោក ហួរ ង៉ូវ ព្រមទាំងភរិយា និង កូនចៅ បានផ្តល់ ថវិកា ចំនួន ៤០០,០០០រៀល ២-លោក សួន គឹមអុន ព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅ ២០០,០០០រៀល ៣-អ្នកស្រី លី លេស៊ុន បានឧបត្ថម្ភ ជែលលាងដៃ ១កេស ៤-អ្នកស្រី សៀម ហ្គឹច និងកូនចៅ ចំនួន ៥០,០០០រៀល ៥-លោកស្រី ងួន ណៃ ព្រមទាំងគ្រួសារ ចំនួន ៥០,០០០រៀល ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួពេទ្យនិងអ្នកជំងឺ ដែលបានសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ សាលាបឋមសិក្សាស្រែអំបិល

មណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ សាលាបឋមសិក្សាស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ១-លោក ហួរ ង៉ូវ ព្រមទាំងភរិយា និង កូនចៅ បានផ្តល់ ថវិកា ចំនួន ៤០០,០០០រៀល ២-លោក សួន គឹមអុន ព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅ ២០០,០០០រៀល ៣-អ្នកស្រី លី លេស៊ុន បានឧបត្ថម្ភ ជែលលាងដៃ ១កេស ៤-អ្នកស្រី សៀម ហ្គឹច និងកូនចៅ ចំនួន ៥០,០០០រៀល ៥-លោកស្រី ងួន ណៃ ព្រមទាំងគ្រួសារ ចំនួន ៥០,០០០រៀល ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួពេទ្យនិងអ្នកជំងឺ ដែលបានសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ សាលាបឋមសិក្សាស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង